Όταν υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία στη λήψη, στη διαχείριση και την μεταφορά της τροφής από το στόμα στο στομάχι, μιλάμε για διαταραχή κατάποσης – δυσφαγία. Οι διαταραχές στην κατάποση μπορεί να εμφανιστούν σε βρέφη κατά τη γέννηση καθώς και σε παιδία μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να σας απασχολήσουν για μη φυσιολογική σίτιση και κατάποση είναι αν:

 • Το παιδί παρουσιάζει έντονη έκταση και δυσκαμψία του σώματος κατά την διάρκεια του γεύματος.
 • Η διάρκεια του γεύματος διαρκεί πάνω από 30 λεπτά.
 • Υπάρχουν επεισόδια πνιγμού.
 • Παρουσιάζεται βήχας, εμετοί ή αναγωγή του φαγητού.
 • Υγρή ποιότητα φωνής/κλάματος.
 • Άρνηση θηλασμού.
 • Απουσία αναζήτησης.
 • Κακός ρυθμός απομύζησης-κατάποσης-αναπνοής.
 • Άρνηση κατάποσης.
 • Μη φυσιολογική αντίδραση σε στοματικό ερεθισμό.
 • Διαφυγή γάλακτος από την μύτη.
 • Εισρόφηση.
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
 • Ανατομικές ιδιαιτερότητες στην στοματική κοιλότητα.

Οι διαταραχές αφορούν συνήθως την στοματική φάση της κατάποσης, αλλά ενδείκνυται η ανίχνευση και η διάγνωση όλων των σταδίων κατάποσης.