Ραφαέλα Ευθυμίου

Ειδική Παιδαγωγός

Βιογραφικό

Η Ραφαέλα Ευθυμίου γεννήθηκε το 1993 και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών από το Τμήμα Ειδικής Αγωγής όπου ακολούθησε την κατεύθυνση των δασκάλων. Πραγματοποίησε την Πρακτική της Άσκηση Ι σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο στο Βόλο όπου δίδαξε σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και την Πρακτική της Άσκηση ΙΙ σε Τμήμα Ένταξης σε Δημοτικό σχολείο του Βόλου και σε Ειδικό Σχολείο με ΔΑΔ.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε ιδιωτικά κέντρα παρέμβασης στη Λεμεσό κυρίως με περιστατικά που αφορούν τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη Δυσλεξία, τη Δυσορθογραφία και τη Δυσαριθμησία καθώς και την Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα.

Επιπλέον, έχει Εξειδίκευση στη Δυσλεξία και στη Φωνολογική Επίγνωση καθώς και άδεια χορήγησης, βαθμολόγησης και ερμηνείας του Αθηνά Τεστ (Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης).

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια όπως:

  • Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας
  • Προετοιμάζοντας το παιδί για το σχολείο στις δεξιότητες γραφής

  • Ανάγνωση-αξιολόγηση και τεχνικές παρέμβασης

  • Αποτελεσματική διδασκαλία παιδιών με ΔΕΠ-Υ και διαχείριση συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον

  • Χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία εξεταστικών αποτελεσμάτων Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

  • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
  • Εκμάθηση του συστήματος Γραφής και Ανάγνωσης Τυφλών (Βraille)
  • Α’ κύκλο μαθημάτων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
  • Εργαστήριο εξειδίκευσης στη Δυσλεξία και Φωνολογική Επίγνωση
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Αντιμετώπιση για παιδιά.

Είναι Εγγεγραμμένο Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών.