Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας από 3 έως 12 ετών. Το παιχνίδι είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται σαν μέσο έκφρασης του παιδιού και θεωρείται θεραπευτικό στις συνεδρίες. Ο θεραπευτής το χρησιμοποιεί ως μέσο για επικοινωνία, έκφραση συναισθημάτων, εξερεύνηση και κατανόηση του εαυτού του παιδιού αλλά και των άλλων γύρω του.

Στον χώρο που γίνεται η παιγνιοθεραπεία, ο θεραπευτής προσφέρει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο παιδί με σκοπό να το βοηθήσει να εκφράσει και να κατανοήσει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του.

Επίσης, βοηθάει το παιδί στην επίλυση τυχόν προβλημάτων ή δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει στο περιβάλλον του όπως στο σπίτι ή το σχολείο (συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα, κοινωνικές σχέσεις) και μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της καθημερινότητας του. Πιο συγκεκριμένα, με το παιχνίδι επιδιώκουμε τη συναισθηματική έκφραση του παιδιού και δυσκολεύεται να το έκφραση άμεσα δηλαδή λεκτικά.

Η παιγνιοθεραπεία προσφέρει θετικά αποτελέσματα αφού στόχος είναι η έκφραση συναισθημάτων ή τυχόν δυσκολιών, ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του παιδιού.