Νοηματική Γλώσσα: Είναι η Νοηματική Γλώσσα υποδεέστερη της Ομιλούμενης;