Ως Μαθησιακή Δυσκολία ορίζεται οποιαδήποτε δυσκολία του παιδιού στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, στην πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, στη διατήρηση της συγκέντρωσής του ακόμα και στον συντονισμό κινήσεων του σώματός του.

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μια νευρολογική διαταραχή κατά την οποία πλήττονται μια ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν την κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί ως αδυναμία του παιδιού να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει να προφέρει λέξεις ή να εκτελεί μαθησιακούς υπολογισμούς. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως είναι η Δυσλεξία, η Δυσαναγνωσία, η Δυσορθογραφία, η Δυσαριθμησία.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχουν:

  • Δυσκολίες συγκέντρωση.
  • Συναισθηματικές απώλειες.
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
  • Υψηλά επίπεδα άγχους και φόβου.
  • Κοινωνική απομόνωση.
  • Απόρριψη από τους συνομηλίκους και μοναξιά.
  • Διαταραχή διαγωγής, παραβατικότητα.
  • Έλλειψη οργάνωσης γενικότερα στη σχολική τσάντα, στα παιχνίδια, στα ρούχα.