Λογοθεραπεία

Η Παιδιατρική Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που αξιολογεί και παρέχει θεραπεία σε δυσκολίες που αφορούν τη σίτιση, το στοματοπροσωπικό μηχανισμό, τον λόγο, την ομιλία, την ακουστική επεξεργασία καθώς και την επικοινωνία.

Παρέχουμε:
 • Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία

logotherapia
services_section_01_1

Οι διαταραχές ενδέχεται να αφορούν:

 •  την Άρθρωση

  περιλαμβάνει δυσκολίες που σχετίζονται με την προφορά ή/και παραγωγή των ήχων όπου συχνά καθιστούν την ομιλία δυσκατάληπτη.

 • τη Ροή

  περιλαμβάνει δυσκολίες που εντοπίζονται στη ροή της ομιλίας όπως τα κομπιάσματα και η επιμήκυνση των ήχων.

 • την Αντήχηση

  περιλαμβάνει δυσκολίες που επηρεάζουν κάποια στοιχεία της φωνής όπως ο τόνος, η ένταση ή η ποιότητα. Συχνά προκαλούν πόνο ή δυσφορία.

 • την Αντιληπτική Επικοινωνία

  περιλαμβάνει δυσκολίες στην κατανόηση, στη διάκριση των ήχων ή των λέξεων σε μια πρόταση καθώς και στην αντιληπτική επεξεργασία του λόγου.

 • την Εκφραστική Επικοινωνία

  περιλαμβάνει το περιορισμένο λεξιλόγιο, καθώς και δυσκολίες που εντοπίζονται στην κατηγοριοποίηση των λέξεων ή/και στην λειτουργική επικοινωνία. Συχνά συστήνονται οπτικά βοηθήματα κ.λπ.

 • την Γνωστική Επικοινωνία

  περιλαμβάνει δυσκολίες που συνδέονται με την προσοχή, την ικανότητα αντίληψης, τα ελλείμματα στη μνήμη, στην οργάνωση, στη συσχέτιση καθώς και στην επίλυση προβλήματος.

 • την Πρόσληψη τροφής από το στόμα / Δυσφαγία

  περιλαμβάνει δυσκολίες που σχετίζονται με την πρόσληψη της τροφής, την κατάποση των υγρών σε συνδυασμό με προβλήματα στη μάσηση και την κατάποση. Συμπληρωματικά, ο συχνός βήχας κατά τη σίτιση, ο πνιγμός κατά τον θηλασμό όπως και η αποστροφή προς την τροφή αποτελούν σημαντικές ενδείξεις Δυσφαγίας σε βρέφη και παιδιά.

Ήξερες ότι μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτύξεις δεξιότητες:

Ομιλίας

Αντίληψης και Έκφρασης του λόγου

Επικοινωνίας

ώστε να:
 • αρθρώνεις σωστά όλους τους ήχους/φωνήματα της γλώσσας και να τους χρησιμοποιείς σωστά μέσα στη λέξη
 • μιλάς με ομαλό ρυθμό, χωρίς να κομπιάζεις ή να “κολλάς”
 • επαναλαμβάνεις ήχους;

ώστε να:
 • αντιλαμβάνεσαι σωστά τη σημασία των λέξεων
 • χρησιμοποιείς πλούσιο λεξιλόγιο
 • τοποθετείς σε σωστή σειρά τα μέρη του λόγου σε μια πρόταση με αποτέλεσμα να δημιουργείς συντακτικά ορθές εκφορές
 • χρησιμοποιείς σωστά άρθρα, καταλήξεις ρημάτων, ουσιαστικών και αντωνυμιών με αποτέλεσμα να δημιουργείς γραμματικά ορθές εκφορές
 • κάνεις σωστή χρήση της γλώσσας με στόχο τη διαπροσωπική επικοινωνία ακολουθώντας τους κανόνες συζήτησης;

ώστε να:
 • δείχνεις ενδιαφέρον για τους γύρω σου
 • ξεκινάς συνδιαλλαγές από μόνος σου
 • καταλαβαίνεις και να κάνεις χρήση χειρονομιών και λέξεων
 • διατηρείς βλεμματική επαφή με τον συνομιλητή σου
 • ακολουθείς εντολές
 • αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματα των άλλων και να εκφράζεις τα δικά σου;