Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ) αποτελεί τις ποικίλες μορφές επικοινωνίας τις οποίες χρησιμοποιεί ένα άτομο με σκοπό την επικοινωνία, προκειμένου να υποστηρίξει, να επαυξήσει ή και να χρησιμοποιήσει σαν εναλλακτικό τρόπο ως προς την ομιλία (Porter & Kirkland, 1995).

Εστιάζεται κυρίως στα άτομα με ελάχιστη ή και καθόλου λειτουργική λεκτική επικοινωνία. Επιπλέον, ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να φανερώνουν ότι η ΕΕΕ έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε άτομα με αναπτυξιακές ή επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας.

Τέλος, οι διάφορες μορφές, μέθοδοι, στρατηγικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται με σκοπό να ενισχύσουν είτε προσωρινά είτε μόνιμα τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας, αποτελούν την Εναλλακτική και Επαυξητική επικοινωνία (Pampoulou E., 2018).