Η αισθητηριακή Ολοκλήρωση (επεξεργασία) και η αισθητικοκινητική διαδικασία αποτελούν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη κινητικών, αντιληπτικών, γνωστικών, επικοινωνιακών, κοινωνικών και ανώτερων επιτελικών λειτουργιών για ακαδημαϊκή μάθηση.

Στα πρόωρα μωρά η διαδικασία αυτή -έχει αποδειχθεί ότι- δεν εξελίσσεται ομαλά λόγω ανωριμότητας  του εγκεφάλου, καταλήγοντας σε καθυστέρηση ή/και άτυπη ανάπτυξη μερικών ή όλων των λειτουργικών τους ικανοτήτων. Το ίδιο συμβαίνει σε τελειόμηνα βρέφη με ή χωρίς επιβαρυμένο ιστορικό τα οποία παρουσιάζουν δυσλειτουργία αισθητηριακής επεξεργασίας και αισθητικοκινητικής ανάπτυξης.

Ορισμένες από τις ενδείξεις που μας προειδοποιούν για την ανάγκη Εργοθεραπευτικής παρέμβασης μέσω της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε Βρέφη και νήπια ηλικίας 0-18 μηνών μπορεί να είναι:

  • Η εξαιρετικά ενεργητικότητα και συνεχής κίνηση σώμα/άκρα ή τρέχει όλη την ώρα.
  • Οι έντονες αντιδράσεις στο ντύσιμο, το γδύσιμο ή στην αλλαγή της πάνας.
  • Η σπάνια ενασχόληση με παιχνίδια, ειδικά με εκείνα που απαιτούν επιδεξιότητα.
  • Η δυσκολία στο φαγητό.
  • Η καθυστέρηση στο έρπισμα, στη στάση, στο περπάτημα ή το μπουσούλημα.
  • Η μη αποδοχή διαφορετικών υφών, γεύσεων ή θερμοκρασιών στις τροφές.

Πηγή: pedin.gr