Στο κέντρο μας παρέχονται τόσο εξατομικευμένα όσο και ομαδικά προγράμματα από έμπειρους θεραπευτές με πολυετή κλινική εμπειρία τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Η συνεχής εκπαίδευση, μας καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουμε ποικίλες διαταραχές με τη χρήση σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων και παρεμβάσεων. Μεταξύ άλλων παρέχονται:

Εργοθεραπεία / Λογοθεραπεία / Παρέμβαση Σίτισης / Ειδική Εκπαίδευση / Σχολική Μελέτη  Ψυχολογική Υποστήριξη (παιδιών, εφήβων, οικογένειας) / Συμβουλευτική γονέων (ατομική & ομαδική) / Παιγνιοθεραπεία / Θεραπεία ζεύγους / Ομαδικά προγράμματα / Εξωτερικό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης / Εξατομικευμένη παρέμβαση σε βρέφη / Ημερίδες/Διαλέξεις

Εξατομικευμένα και ομαδικά προγράμματα

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη υγείας που στοχεύει στην προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του ατόμου ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί σκόπιμες και ουσιαστικές δραστηριότητες

Λογοθεραπεία

Η Παιδιατρική Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που αξιολογεί και παρέχει θεραπεία σε δυσκολίες που αφορούν...

Ειδική Εκπαίδευση

Αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μαθητών ανάλογα με τις διαφορές αλλά και τις ανάγκες τους.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Αξιολογεί και ασχολείται με την θεραπευτική αντιμετώπιση δυσκολιών διαχείρισης των κοινωνικών σχέσεων...
home-1_section_01_2
home-1_section_01_1

Αναπτύσσονταςδεξιότητες παιχνιδιού

Τι είναι παιχνίδι και γιατί είναι σημαντικό. Ως παιχνίδι μπορούμε να ορίσουμε κάθε αυθόρμητη ή οργανωμένη δραστηριότητα που παρέχει χαρά, διασκέδαση ή ψυχαγωγία. Το παιχνίδι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες καθημερινής ζωής των παιδιών αφενός γιατί μέσα από αυτό μαθαίνουν και αφετέρου καταλαμβάνει όλο τον ελεύθερο χρόνο τους…

0

Αίθουσες

0

Θεραπευτές

0

Χρόνια Εμπειρίας

0

Εγγραφές

Τα Διαγνωστικά μας εργαλεία

 • Sensory Profile 2

  (Dunn, 2014)

 • Sensory Processing Measure Test

  (Cheryl Ecker; L and L. Diane Parham, 2013)

 • Sensory Processing Measure – Preschool Test

  (Cheryl Ecker; L and L. Diane Parham, 2013)

 • Developmental Test of Visual Perception-3rd Edition

  (Donald D. Hammill; Nils A. Pearson; Judith K. Voress, 2014)

 • Test of Visual Perceptual Skills 3rd edition-non motor

  (Morrison F. Gardner, 2006)

 • Developmental Test of Visual-Motor Integration

  (Beery VMI- Buktenica, 2010)

 • Αθηνά Test
 • WISC-V
 • WPPSI-III
 • WAIS-IV
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • Εικόνες Δράσης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Λειτουργικότητα

Κοινωνικοποίηση

Επικοινωνία

Ανεξαρτητοποίηση

Κοινωνική συμμετοχή

Εξειδικευμένες Παρεμβάσεις

Η συνεχής εκπαίδευση μας επιτρέπει να παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης, βασισμένα στις σύγχρονες μεθόδους.

 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
 • Εξειδικευμένη παρέμβαση σε βρέφη
 • Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία
 • Εξειδικευμένη παρέμβαση Δυσλεξίας & Φωνολογικής Επίγνωσης

Τι λένε οι γονείς

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε προσιτές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πρώιμης εκπαίδευσης και παιδικής μέριμνας σε ευχάριστο περιβάλλον.

Κάντε εγγραφή στο δικό σας παιδί τώρα!

+357 99 011454

Τελευταία Νέα